LETECKÝ VÝCVIK

Príprava pilotov na letecké skúšky

Letecký výcvik je vykonávaný na letisku Krakovany pri Piešťanoch. Výhodou tejto lokality je , že pilot-žiak sa od začiatku výcviku učí lietať a komunikovať v riadenom vzdušnom priestore medzinárodného letiska Piešťany.

Výcvik sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Počas výcviku získa pilot-žiak všetky potrebné vedomosti a zručnosti potrebné k úspešnému preskúšaniu a získaniu pilotnej licencie pre ultraľahké lietadlá.